Audycja Polskiego Radia z 04.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji w zaborze pruskim po upadku powstania listopadowego:
- udział ochotników z zaboru pruskiego w powstaniu listopadowym,
- ograniczanie zasięgu języka polskiego w szkolnictwie i życiu publicznym,
- rozbudowa niemieckiej biurokracji i policji,
- represje stosowane wobec powracających uczestników powstania listopadowego,
- założenia programu pracy organicznej,
- stosunek zwolenników pracy organicznej do walki zbrojnej,
- działalność Kasyna Gostyńskiego założonego w 1835 roku,
- praca społeczna Karola Marcinkowskiego,
- utworzenie Bazaru Poznańskiego,
- unowocześnienie przemysłu i rolnictwa oraz wzrost wykształcenia w zaborze pruskim,
- czasopisma wydawane w Poznańskiem.