Audycja Polskiego Radia z 06.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat działalności konspiracyjnej w zaborach:
- próba przygotowania zrywu powstańczego na Litwie w latach 40. XIX wieku,
- zaangażowanie duchownych Kocioła katolickiego w działalność konspiracyjną na Wileńszczyźnie,
- utworzenie w Galicji lewicowej Konfederacji Powszechnej Narodu Polskiego w 1837 roku,
- działalność emisariuszy Towarzystwo Demokratyczne Polskie w trzech zaborach,
- idea uwłaszczenia chłopów i radykalne poglądy głoszone przez ziemianina Henryka Kamieńskiego,
- idea utopijnego socjalizmu propagowana przez Edwarda Dembowskiego,
- działalność agitacyjna w zaborze rosyjskim Związku Chłopskiego pod kierownictwem księdza Piotra Ściegiennego,
- liberalny kierunek działań Komitetu Poznańskiego pod przewodnictwem Karola Libelta,
- utworzenie w Poznaniu Związku Plebejuszy z inicjatywy Walentego Stefańskiego.