Audycja Polskiego Radia z 09.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat prób wywołania trójzaborowego wystąpienia zbrojnego oraz upadku powstania krakowskiego w 1846 roku:
- decyzja Towarzystwa Demokratycznego Polskiego o zbrojnym wystąpieniu w trzech zaborach,
- plan wojenny Ludwika Mierosławskiego,
- fiasko próby powstania na skutek zdrady hrabiego Henryka Ponińskiego,
- kolejne aresztowania działaczy konspiracyjnych w zaborze pruskim,
- liczne aresztowania wśród inteligencji warszawskiej,
- utworzenie w 1846 roku Związku Bratniego młodzieży wileńskiej pod kierownictwem braci Franciszka i Aleksandra Dalewskich,
- utworzenie Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie 22 lutego 1846 roku,
- upadek powstania krakowskiego.