Audycja Polskiego Radia z 11.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat genezy i przebiegu powstania wielkopolskiego w 1848 roku:
- wybuch rewolucji w Paryżu, Wiedniu i Berlinie w 1848 roku,
- organizacja Komitetów Narodowych w Wielkim Księstwie Poznańskim, które aspirowały do przejęcia władzy,
- plany wystąpienia zbrojnego w zaborze pruskim,
- ogłoszenie 3 kwietnia 1848 roku stanu oblężenia w Poznaniu,
- wybuch powstania poznańskiego w kwietniu 1848 roku,
- represje po upadku powstania poznańskiego,
- zawiązanie legalnej Ligii Polskiej w zaborze pruskim,
- współdziałanie elit i ludu,
- wycofywanie się rządu pruskiego z wymuszonych ustępstw.