Audycja Polskiego Radia z 04.02.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat walki braci z seniorem w XII wieku:
- walka o prymat po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku,
- styl rządów księcia-seniora Władysława II,
- spór o terytorium królowej matki Salomei po jej śmierci w 1144 roku,
- rola sojuszy z książętami ruskimi,
- oślepienie palatyna Piotra Włostowica,
- wyparcie Władysława II z dzielnicy senioralnej w 1148 roku,
- przejęcie władzy w dzielnicy senioralnej przez Bolesława Kędzierzawego,
- wyprawa cesarza Konrada III w obronie Władysława II,
- układ w Krzyszkowie zawarty w 1157 roku z cesarzem Fryderykiem Barbarossą,
- śmierć Władysława II dwa lata później.