Audycja Polskiego Radia z 13.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji w zaborze rosyjskim po śmierci cara Mikołaja:
- klęska Rosji w wojnie krymskiej w 1856 roku,
- potrzeba reform w Rosji i w Królestwie Polskim,
- wizyta cara Aleksandra II w Warszawie 1856 roku, 
- zniesienie stanu wojennego i wprowadzenie w 1857 roku amnestii dla zesłańców,
- utworzenie w Warszawie Akademii Medyko-Chirurgicznej oraz Towarzystwa Rolniczego.
- wpływ Wielkiej Emigracji na młode pokolenia Polaków,
- powstanie polskich konspiracyjnych kółek w Petersburgu w latach 50. XIX wieku,
- rozbudzenie dążeń niepodległościowych,
- idee pracy organicznej,
- działalność Towarzystwa Rolniczego.