Audycja Polskiego Radia z 17.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat działań obozu „białych” oraz powrotu Aleksandra Wielopolskiego:
- działania umiarkowanego obozu, tzw. „białych”, 
- powstanie Dyrekcji Wiejskiej w 1862 roku,
- stosunek rosyjskich liberałów do sprawy polskiej,
- działalność Aleksandra Wielopolskiego w administracji cywilnej Królestwa Polskiego,
- wprowadzenie powszechnego oczynszowania chłopów oraz równouprawnienia Żydów,
- zgoda caratu na rozbudowę szkolnictwa i modernizację programów nauczania,
- otwarcie w Warszawie w 1862 roku Szkoły Głównej,
- plany przygotowania powstania,
- wewnętrzne spory w Komitecie Centralnym Narodowym,
- aresztowanie Jarosława Dąbrowskiego,
- radykalne poglądy Ignacego Chmieleńskiego.