Audycja Polskiego Radia z 18.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat programu „Stronnictwa Czerwonych”, sporów w sprawie granic, antypolskiej propagandy w Rosji, Komitetu Centralnego Narodowego oraz wybuchu powstania styczniowego:
- kształtowanie się radykalnych poglądów obozu „czerwonych”,
- przygotowanie powstania narodowowyzwoleńczego przez obóz „czerwonych”,
- działalność propagandowa „czerwonych” wśród chłopów ukraińskich i białoruskich,
- współpraca z rewolucjonistami rosyjskimi,
- antypolska propaganda prowadzona w Rosji w latach 1863-64,
- wprowadzenie w 1863 roku z inicjatywy Aleksandra Wielopolskiego nadzwyczajnego poboru do wojska rosyjskiego (tzw. branka),
- decyzja Komitetu Centralnego Narodowego o wywołaniu powstania,
- ucieczka młodych warszawiaków przed branką w styczniu 1863 roku,
- wprowadzenie dekretu uwłaszczeniowego przez polski Rząd Narodowy,
- stosunek ziemiaństwa i burżuazji do powstania styczniowego.