Audycja Polskiego Radia z 19.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sprawy polskiej przed powstaniem styczniowym:
- polityczne poparcie udzielane w Europie sprawie polskiej,
- konwencja wojskowa podpisana 8 lutego 1863 roku między Prusami a Rosją w sprawie walki z polskimi powstańcami,
- poparcie udzielone powstańcom przez rosyjskich rewolucjonistów,
- udział cudzoziemskich ochotników w powstaniu styczniowym,
- przystąpienie obozu „białych” do powstania w lutym 1863 roku,
- ogłoszenie dyktatury Mariana Langiewicza w marcu 1863 roku,
 załamanie się systemu Aleksandra Wielopolskiego.