Audycja Polskiego Radia z 20.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat powstania styczniowego, niespełnionych nadziei na masowy udział chłopów oraz liczebności polskich sił powstańczych:
- wzrost sił powstańczych w powstaniu styczniowym,
- sceptyczny stosunek chłopów wobec dekretu uwłaszczeniowego,
- najważniejsze zwycięskie bitwy polskich oddziałów,
- sprawne funkcjonowanie powstańczej administracji, 
- zagarnięcie Centralnej Kasy Królestwa Polskiego przez pracowników w czerwcu 1863 roku,
- zmiany w Rządzie Narodowym podczas powstania,
- dymisja Aleksandra Wielopolskiego oraz księcia Konstantego Mikołajewicza,
- przygaszanie nastrojów powstańczych w związku ze wzrostem terroru rosyjskiego,
- działania obozu „białych” oraz „czerwonych” na Litwie i Rusi,
- ruch powstańczy na Podolu.