Audycja Polskiego Radia z 23.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat powstania w Wielkopolsce i Galicji oraz dyktatury Romualda Traugutta:
- Galicja i Wielkopolska źródłem zaopatrzenia dla powstańców styczniowych,
- udział ochotników z zaboru pruskiego w powstaniu,
- zabiegi dyplomacyjne obozu Władysława Czartoryskiego oraz stosunek Napoleona III do powstania styczniowego,
- przejęcie dyktatury powstańczej przez Romualda Traugutta 17 października 1863 roku,
- reformy organizacyjne wprowadzone przez Romualda Traugutta,
- spadek aktywności i siły oddziałów powstańczych zimą 1863 roku,
- bohaterska postawa generała Józefa Hauke-Bosaka.