Audycja Polskiego Radia z 24.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat upadku powstania styczniowego:
- odstąpienie obozu „białych” od powstania styczniowego,
- wprowadzenie uwłaszczenia chłopów przez władze rosyjskie w marcu 1864 roku,
- wprowadzenie podatku gruntowego jako formy odszkodowania na rzecz ziemiaństwa,
- podtrzymywanie przez władze rosyjskie konfliktu pomiędzy chłopami a ziemiaństwem,
- aresztowanie Romualda Traugutta i jego współpracowników 11 kwietniu 1864 roku,
- śmierć Romualda Traugutta i wielu wybitnych uczestników powstania styczniowego,
- udział księży w powstaniu styczniowym,
- działalność księdza Antoniego Mackiewicza na Litwie oraz księdza Stanisława Brzóski na Podlasiu,
- kontrowersje wokół powstania styczniowego,
- bilans powstania w sferze materialnej,
- utrata resztek autonomii Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego,
- represje wobec Kościoła katolickiego po upadku powstania,
- wpływ powstania na rozwój świadomości narodowej oraz demokratyzację stosunków społecznych,
- powstańcze dziedzictwo w kulturze polskiej.