Audycja Polskiego Radia z 26.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat zaboru austriackiego w latach 60. XIX wieku, rozdziału władz, przemian, adresu do cesarza Franciszka Józefa oraz polonizacji Galicji:
- nastanie pomyślnej koniunktury politycznej dla Polaków w zaborze austriackim,
- wprowadzenie powolnych przemian politycznych w Austrii i zaborze austriackim,
- utworzenie wewnętrznego samorządu w zaborze austriackim,
- narastanie konfliktu między państwem Habsburgów a Rosją,
- cele uchwalenie w grudniu 1866 roku przez sejm galicyjski wiernopoddańczego adresu do cesarza Franciszka Józefa,
- przeprowadzenie w Galicji polonizacji szkolnictwa, sądownictwa i administracji, 
- działalność Koła Polskiego w parlamencie austriackim,
- dominująca rola konserwatystów (stańczyków) w Galicji,
- liberalizacja sytuacji politycznej w Galicji,
- działanie systemu kurialnego w Galicji.