Audycja Polskiego Radia z 27.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat emigracji po powstaniu styczniowym oraz polskich stowarzyszeń emigranckich:
- liczba emigrantów politycznych po upadku powstania styczniowego,
- ograniczony wpływ emigrantów postyczniowych na sytuację polityczną w zaborze rosyjskim,
- zamieranie działalności prawicowego Hotelu Lambert,
- podtrzymywanie przez emigrantów działalności polskich instytucji we Francji,
- trudna sytuacja materialna większości polskich wychodźców,
- przystąpienie Walerego Wróblewskiego do Międzynarodówki Socjalistycznej,
- utworzenie lewicowego Zjednoczenia Emigracji Polskiej i jego wybitni członkowie,
- śmierć generała Józefa Hauke-Bosaka w bitwie pod Dijon w 1871 roku,
- udział polskich emigrantów w rewolucji w Paryżu w 1871 roku,
- objęcie przez Jarosława Dąbrowskiego funkcji generała i naczelnego dowódcy wojsk Komuny Paryskiej,
- osłabnięcie propolskich nastrojów we Francji,
- działalność epigonów powstania styczniowego,
- założenie w 1870 roku Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii,
- próby utworzenia w 1877 roku polskiego legionu przez księcia Adama Sapiehę,
- niepodległościowe próby w zaborze austriackim i rosyjskim.