Audycja Polskiego Radia z 01.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat pozytywizmu warszawskiego, rozwoju przemysłu oraz zmniejszenia roli rolnictwa i właścicieli ziemskich:
- burzliwy rozwój przemysłu w Królestwie Polskim od 1870 roku,
- rozbudowa Łódzkiego Okręgu Przemysłowego,
- rozwój kolejnictwa,
- wzrost liczby zatrudnionych w przemyśle,
- napływ nowych technologii z zachodnich krajów Europy oraz podniesienie poziomu cywilizacyjnego w Królestwie Polskim,
- budowa sieci wodociągów w Warszawie,
- wzrost liczby ludności,
- zmniejszenie roli rolnictwa oraz znaczenia wielkich właścicieli ziemskich,
- spadek cen produktów rolnych w latach 80. XIX wieku,
- wzmocnienie żywiołu polskiego poprzez awans cywilizacyjny,
- program pozytywistów warszawskich oraz wybitni przedstawiciele tego kierunku,
- stosunek Aleksandra Świętochowskiego do kwestii niepodległości Polski,
- działalność Konrada Prószyńskiego (pseudonim „Promyk”) na rzecz zwalczania analfabetyzmu,
- najważniejsze dokonania pozytywistów.