Audycja Polskiego Radia z 02.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat polityki Hotelu Lambert w latach 70. XIX wieku, układu sił w Europie i sprawy polskiej:
- działania Hotelu Lambert zmierzające do zainteresowania krajów Europy Zachodniej kwestią niepodległości Polski w latach 60. XIX wieku,
- publicystyczna działalność na emigracji Juliana Klaczki oraz Henryka Wyzińskiego w latach 60. XIX wieku,
- zmiana układu sił w Europie po klęsce Francji w wojnie z Prusami w 1870 roku,
- zanik zainteresowania Francuzów sprawą niepodległości Polski,
- osłabienie wpływu Austro-Węgier na arenie międzynarodowej,
- zabiegi Ottona von Bismarcka zmierzające do zapewnienia hegemonii Rzeszy Niemieckiej w Europie,
- odnowienie sojuszu trzech zaborców w 1872 roku,
- wzrost germanizacji i rusyfikacji oraz antypolskie posunięcia ze strony Rzeszy Niemieckiej i Rosji,
- nasilające się nastroje nacjonalistyczne w Rosji i Rzeszy Niemieckiej.