Audycja Polskiego Radia z 05.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat stosunków społeczno-gospodarczych w zaborze pruskim:
- cele powołania w 1894 roku nacjonalistycznej organizacja Hakata,
- nasilenie się wśród Niemców tendencji nacjonalistycznych,
- polityka cesarza Wilhelma II wobec Polaków w zaborze pruskim,
- niewielkie ustępstwa władz niemieckich na rzecz ludności polskiej,
- bankructwo polityki ugody - prądy polityczne w zaborze pruskim.