Audycja Polskiego Radia z 08.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji gospodarczej w zaborze rosyjskim, uwłaszczenia chłopów oraz kryzysu rolnego lat 80. XIX wieku:
- nierównomierny rozwój gospodarczy w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego,
- wpływ uwłaszczenia chłopów na rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego,
- przyczyny kryzysu rolnego w latach 80. XIX wieku,
- upadek majątków ziemskich w wyniku przemian gospodarczych,
- budowa nowych linii kolejowych,
- bogacenie się przedsiębiorców i bankierów w wyniku rozbudowy linii kolejowych,
- intensywny rozwój przemysłu i handlu, szczególnie włókiennictwa,
- upowszechnienie się nowych technologii w przemyśle włókienniczym w latach 80. XIX wieku,
- wzrost eksportu towarów z Królestwa Polskiego do Rosji,
- polityczne konsekwencje zacieśnienia się współpracy gospodarczej między Królestwem Polskim a Rosją.