Audycja Polskiego Radia z 09.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji gospodarczo-społecznej w Galicji lat 90. XIX wieku, masowej emigracji oraz przyczyn ubóstwa wsi galicyjskiej:
- rolniczy charakter Galicji w II połowie XIX wieku,
- przyczyny zacofania wsi galicyjskiej,
- wzrost emigracji zarobkowej z Galicji między początkiem lat 90. XIX wieku a rokiem 1914,
- znikomy udział przemysłu w gospodarce Galicji,
- uprzemysłowienie Śląska Cieszyńskiego,
- znaczenie wydobycia ropy naftowej dla gospodarki galicyjskiej,
- dobra sytuacja inteligencji w Galicji i niechęć tej warstwy społecznej do walki o niepodległość Polski,
- niejednolity charakter społeczeństwa Galicji oraz Śląska Cieszyńskiego pod względem narodowościowym.