Audycja Polskiego Radia z 12.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat pierwszych polskich socjalistów oraz programu Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego:
- prawo do tworzenia zrzeszeń robotniczych w Galicji,
- poglądy i działalność Bolesława Limanowskiego,
- program polityczny Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego,
- walka socjalistów o zmianę niesprawiedliwego prawa wyborczego,
- działalność rewizjonistów i reformistów w Galicji,
- utworzenie na zjeździe w Paryżu w 1892 roku Polskiej Partii Socjalistycznej,
- skupienie się internacjonalistów w założonej w 1893 roku Socjaldemokracji Królestwa Polskiego,
- współpraca członków Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy z rosyjskimi socjalistami,
- poglądy Róży Luksemburg dotyczące niepodległości Polski,
- socjalistyczne poglądy i działalność Józefa Piłsudskiego.