Audycja Polskiego Radia z 15.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat działalności Ligi Polskiej, narodowców oraz poglądów Romana Dmowskiego:
- powstanie w 1887 roku w Szwajcarii tajnej Ligi Polskiej,
- stosunek członków Ligi Polskiej do niepodległości ojczyzny,
- działalność Zygmunta Balickiego,
- działalność Romana Dmowskiego i przekształcenie Ligi Polskiej w Ligę Narodową,
- wpływ Ligi Narodowej na rozwój nielegalnej oświaty,
- wydawanie przez Romana Dmowskiego od 1895 roku czasopisma „Przegląd Wszechpolski”,
- założenia światopoglądowe i polityczne nacjonalizmu,
- powołanie przez narodowców w latach 1895-1905 szeregu licznych stowarzyszeń,
- założenia manifestu programowego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego,
- silne oddziaływanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego na masy.