Audycja Polskiego Radia z 17.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat rusyfikacji szkół w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego oraz rozwoju szkolnictwa tajnego:
- wprowadzenie nadobowiązkowych lekcji języka polskiego w gimnazjach w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego,
- metody rusyfikacji szkoły,
- eliminowanie ze szkół polskich nauczycieli,
- działalność Aleksandra Apuchtina na stanowisku kuratora warszawskiego okręgu szkolnego,
- słaby rozwój oświaty w zaborze rosyjskim,
- sytuacja szkolnictwa podstawowego na wsi,
- skala analfabetyzmu,
- rozwój ruchu samokształcenia i tajnego nauczania wśród społeczeństwa zaboru rosyjskiego,
- powstawanie z inicjatywy inteligentów i ziemiaństwa tajnych szkółek dla ludu,
- założenie w 1875 roku przez Konrada Prószyńskiego tajnego Towarzystwa Oświaty Narodowej,
- działalność Cecylii Śniegockiej na rzecz rozwoju tajnego ruchu oświatowego,
- skala nielegalnego szkolnictwa przy końcu XIX wieku,
- rola legalnych warszawskich pensji żeńskich w szerzeniu świadomości narodowej,
- utworzenie w Warszawie w 1875 roku Szkoły Handlowej oraz w 1895 roku Szkoły Technicznej,
- rozwój Uniwersytetu Latającego.