Audycja Polskiego Radia z 23.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji na Górnym Śląsku:
- intensywny rozwój górnictwa i przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku w II połowie XIX wieku,
- narodziny przemysłu maszynowego u schyłku XIX wieku,
- wzrost koniunktury spowodowany zjednoczeniem Niemiec w 1871 roku,
- bogacenie się niemieckiej arystokracji dzięki ekonomicznemu rozwojowi Górnego Śląska,
- charakter narodowościowy ludności w Chorzowie, Katowic i Bytomiu,
- rozwój polsko-śląskiej świadomości narodowej,
- działalność Karola Miarki w Chorzowie na rzecz rozwoju świadomości narodowej,
- walka polskich Ślązaków o język polski w Kościele i szkole w latach 70. XIX wieku,
- działalność Adama Napieralskiego w Chorzowie,
- poglądy Wojciecha Korfantego na kwestię polskości Śląska,
- polskie stowarzyszenia kulturalne i ekonomiczne na Śląsku.