Audycja Polskiego Radia z 25.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat losów zesłańców politycznych w Rosji:
- rola syberyjskiego wątku w twórczości wielkich romantyków,
- chęć zagospodarowania przez carat odległych terenów na wschodzie Rosji,
- zsyłanie zesłańców politycznych na Syberię,
- kategorie zesłańców politycznych,
- trudna sytuacja wcielonych do karnych batalionów wojskowych,
- liczba Polaków zesłanych na Syberię w I połowie XIX wieku,
- masowy napływ polskich zesłańców w wyniku represji po upadku powstania styczniowego,
- wysoka śmiertelność zesłańców w wyniku trudnych warunków podróży na Syberię,
- bunt polskich zesłańców znad Bajkału wywołany 7 lipca1866 roku,
- ekspedycje naukowe prowadzone przez polskich badaczy Syberii,
- zsyłanie na Syberię polskich lewicowych spiskowców.

Wykonawca, historyk - Andrzej Szwarc.