Audycja Polskiego Radia z 29.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat związków pomiędzy poszczególnymi zaborami:
- różnice gospodarcze w trzech zaborach,
- elementy integrujące trzy zabory, 
- rola wyjazdów polskiej młodzieży na wyższe studia poza granice zaborów,
- rozwój tajnych polskich organizacji w zaborach i poza nimi,
- rozwój literatury polskiej,
- współpraca między wydawcami w trzech zaborach,
- metody omijania cenzury,
- pozaartystyczne życie teatralne w trzech zaborach.

Wykonawca, historyk - Andrzej Szwarc.