Audycja Polskiego Radia z 30.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat życia naukowego i kulturalnego na progu XX wieku:
- instytucje utrzymujące jedność kultury i nauki w latach niewoli politycznej,
- organizowanie zjazdów branżowych i tematycznych przez Polaków,
- cele organizowania obchodów rocznic historycznych, pogrzebów wybitnych osób i jubileuszy znanych rodaków oraz reakcje władz państw zaborczych na te przejawy polskości,
- zbieranie datków na szlachetne cele,
- integracyjne znaczenie Kościoła katolickiego i życia religijnego,
- znaczenie autonomii galicyjskiej dla ochrony religii,
- ponad zaborowy charakter organizowania uroczystości ku czci polskich świętych,
- znaczenie sanktuariów religijnych dla zachowanie kultury polskiej,
- liczba zorganizowanych grup pielgrzymkowych do Częstochowy w latach 1864-1914.

Wykonawca, historyk - Andrzej Szwarc.