Audycja Polskiego Radia z 02.04.2005. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sprawy polskiej na przełomie XIX i XX wieku oraz stosunku Europy do niepodległości Polski:
- niewiara w samodzielne zbudowanie przez Polaków niepodległej ojczyzny,
- obojętny stosunek Europy do kwestii niepodległości Polski na początku XX wieku,
- oswojenie się Polaków z niewolą polityczną na skutek działań administracji państw zaborczych,
- wprowadzenie w zaborze rosyjskim prawodawstwa ograniczającego prawa Polaków,
- skala korupcji w administracji rosyjskiej,
- zasada trójlojalizmu wśród polskiego ziemiaństwa,
- narodziny i rola ruchu robotniczego na przełomie wieków,
- lekceważący stosunek działaczy ruchu robotniczego do mas pracujących.