Audycja Polskiego Radia z 06.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat wpływu rewolucji w Rosji w 1905 roku na ziemie polskie w zaborze rosyjskim:
- kryzys polityczny w Rosji, 
- przyczyny wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej,
- przebieg rewolucji w Rosji w 1905 roku,
- wydanie manifestu październikowego w 1905 roku przez cara Mikołaja II w celu rozładowania napiętych nastrojów społecznych,
- utworzenie Dumy Państwowej oraz nadanie podstawowych swobód społecznych w Rosji i zaborze rosyjskim,
- stosunek polskich narodowców, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy do rewolucji w Rosji,
- manifestacje i zamieszki w Warszawie w 1905 roku.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.