Audycja Polskiego Radia z 07.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat działalności Polaków i Romana Dmowskiego w Dumie rosyjskiej:
- zdobycze społeczeństwa polskiego uzyskane po rewolucji w 1905 roku,
- powołanie izb ustawodawczych w Rosji w wyniku rewolucji,
- zwycięstwo ugrupowań lewicowych w pierwszych wyborach do Dumy,
- polska reprezentacja w Dumie pochodząca z Królestwa Kongresowego oraz z ziem zabranych,
- wybory do drugiej Dumy w 1906 roku,
- układ sił politycznych w drugiej Dumie,
- działania Romana Dmowskiego na rzecz sprawy polskiej w Dumie,
- niekorzystne postanowienia trzeciej Dumy w sprawie ziem polskich.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.