Audycja Polskiego Radia z 09.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji w Galicji na początku XX wieku:
- kult cesarza Franciszka I uprawiany przez Polaków,
- biurokratyczny charakter Austro-Węgier,
- szybki rozwój gospodarczy Austro-Węgier na początku XX wieku,
- słaby rozwój gospodarczy Galicji na początku XX wieku,
- kultywowanie polskości w Galicji,
- cechy galicyjskiego patriotyzmu,
- koncepcja trójmonarchii Austrii, Węgier oraz Polski.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.