Audycja Polskiego Radia z 13.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji w zaborze pruskim na początku XX wieku oraz strat Polaków spowodowanych polityką rządu:
- stosunki miedzy Polakami a władzą zaboru pruskiego,
- rozwój polskości na Śląsku, 
- utrata ziemi przez Polaków w Poznańskiem na skutek polityki rządu niemieckiego,
- proces ucieczki ze wschodu, tzw. Ostflucht,
- dobroczynny wpływ działań Komisji Kolonizacyjnej,
- ustawa rządu niemieckiego z 1904 roku zabraniająca stawiania Polakom na zakupionej ziemi budynków mieszkalnych,
- sprawa Michała Drzymały.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.