Audycja Polskiego Radia z 14.04.2005. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sprawy polskiej podczas I wojny światowej:
- plany Rosji wobec ziem polskich na początku I wojny światowej,
- plany Rzeszy Niemieckiej wobec ziem polskich i próby pozyskania polskiego rekruta,
- proklamowanie Aktem 5 listopada 1916 roku przez Rzeszę Niemiecką Królestwa Polskiego w nieokreślonych granicach,
- przyczyny uznania przez Roję niepodległości Polski,
- międzynarodowy spór o granice Polski,
- słaby wpływ Rosji bolszewickiej na kwestię niepodległości Polski,
- poparcie udzielone przez Francję sprawie niepodległości Polski.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.