Audycja Polskiego Radia z 16.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat znaczenia polskiego udziału w walkach podczas I wojny światowej:
- nieznaczny udział militarny Polskich Legionów na frontach I wojny światowej,
- znaczenie II Brygady Polskich Legionów pod dowództwem generała Józefa Hallera,
- reakcje Polaków z Królestwa Kongresowego wobec traktatu brzeskiego z 1918 roku,
- powołanie w czerwcu 1917 roku Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego pod przewodnictwem chorążego Władysława Raczkiewicza,
- formowanie w Rosji trzech Korpusów Polskich,
- relacje Korpusów Polskich z wojskami niemieckimi i austriackimi,
- symboliczne znaczenie bitwy II Korpusu Polskiego z Niemcami pod Kaniowem w maju 1918 roku.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.