Audycja Polskiego Radia z 19.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat armii „błękitnej” generała Józefa Hallera:
- formowanie we Francji w 1917 roku przez Komitet Narodowy Polski armii polskiej,
- źródła pozyskiwania żołnierzy do armii polskiej,
- francuscy oficerowie w armii polskiej,
- polityczna rola polskiej armii podczas I wojny światowej,
- walka polskiej armii z bolszewikami,
- korzyści polityczne wypływające z formowania i działania polskiej armii.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.