Audycja Polskiego Radia z 20.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat fenomenu odzyskania niepodległości w 1918 roku, sytuacji w Polsce oraz pierwszych niepodległościowych przywódców:
- wycofywanie się armii niemieckiej z Królestwa Polskiego na początku listopada 1918 roku.
- rozpad carskiej Rosji oraz Austro-Węgier,
- utworzenie w Galicji Polskiej Komisji Likwidacyjnej pod przewodnictwem Wincentego Witosa,
- utworzenie rządu w Poznaniu,
- utworzenie 6 listopada 1918 roku Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego,
- przekazanie władzy politycznej Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918 roku,
- przyczyny niechęci mocarstw zachodnich do Józefa Piłsudskiego.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.