Audycja Polskiego Radia z 21.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji i granic Polski w 1918 roku:
- problem z ustaleniem granic niepodległej Polski,
- budzenie się tożsamości narodowej Litwinów i Ukraińców,
- zatarg terytorialny z Niemcami, z Czechami o Śląsk Zaolziański, z Ukraińcami zamieszkującymi Małopolskę Wschodnią, Litwinami o Wilno oraz Rosją bolszewicką,
- poglądy Romana Dmowskiego dotyczące zachodniej granicy Polski,
- zabiegi Józefa Piłsudskiego o ustalenie wschodniej granicy Polski,
- geneza wojny z Rosją o wschodnie granice Polski.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.