Audycja Polskiego Radia z 22.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat wojny polsko-ukraińskiej oraz pozycji politycznej Józefa Piłsudskiego:
- polityka Austrii wobec Polaków i Ukraińców w okresie zaboru,
- postanowienia traktatu pokojowego zawartego w Brześciu Litewskim w 1918 roku,
- konsekwencje przekazania Ukraińcom ziemi chełmskiej,
- konflikt polsko-ukraiński o Małopolskę Wschodnią,
- walka Orląt Lwowskich o Lwów w latach 1918-1920.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.