Audycja Polskiego Radia z 23.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat stosunków polsko-sowieckich przed rokiem 1920 oraz pozycji bolszewików w Rosji w 1919 roku:
- niemożliwość ułożenia pokojowych stosunków Polski z Rosją bolszewicką,
- obawy Lenina przed włączeniem się Polski do wojny domowej w Rosji,
- tragiczna pozycja bolszewików w Rosji w 1919 roku,
- próby porozumienia się generała Antona Denikina z Józefem Piłsudskim w sprawie granic terytorialnych Polski,
- kalkulacje polityczne Piłsudskiego dotyczące korzyści płynących ze zwycięstwa bolszewików w Rosji.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.