Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat czasów Leszka Białego:
- wybór Leszka Białego na księcia zwierzchniego przez możnych krakowskich po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego w 1194 roku,
- walka o Kraków Mieszka III Starego,
- supremacja możnowładztwa,
- aktywna polityka ruska i węgierska Leszka Białego po 1205 roku,
- śmierć Leszka Białego w Gąsawie w 1227 roku.