Audycja Polskiego Radia z 27.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku:
- ofensywa bolszewików na zachód,
- stan armii bolszewickiej,
- udział Polaków oraz Chińczyków w wojnie po stronie bolszewików,
- przybliżenie się frontu bolszewickiego pod Warszawę w lipcu 1920 roku,
- kontrofensywa przeprowadzona przez Józefa Piłsudskiego,
- rozszyfrowanie przez stronę polską korespondencji dowódców armii bolszewickiej.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.