Audycja Polskiego Radia z 30.04.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat konfliktu granicznego o teren Śląska Cieszyńskiego, powstania śląskiego oraz sylwetki Wojciecha Korfantego:
- kwestia przynależności Śląska Zaolziańskiego,
- atak Czechosłowacji na teren Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku,
- przyłączenie Śląska Zaolziańskiego w 1920 roku do Czechosłowacji, 
- rola Wojciecha Korfantego w rozbudzaniu polskości na Górnym Śląsku,
- wyniku plebiscytu na Śląsku w 1921 roku,
- przebieg trzeciego powstania śląskiego,
- podział Górnego Śląska pomiędzy Niemcy i Polskę.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.