Audycja Polskiego Radia z 04.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat ogólnej sytuacji II Rzeczypospolitej:
- terytorium i liczba ludności niepodległej Polski,
- pozycja Polski na arenie międzynarodowej,
- niejednolity charakter Polski pod względem narodowościowym,
- sprawna administracja II Rzeczypospolitej,
- granice Polski,
- geneza budowy portu w Gdyni,
- rozmieszczenie mniejszości narodowych w Polsce,
- niechęć Żydów do asymilacji.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.