Audycja Polskiego Radia z 07.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji w Polsce po śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza:
- trauma społeczeństwa polskiego po śmierci Narutowicza,
- wybór Stanisława Wojciechowskiego na stanowisko prezydenta Polski,
- tworzenie rządu przez generała Władysława Sikorskiego w 1923 roku,
- zawarcie paktu lanckorońskiego,
- działalność polityczna Wincentego Witosa,
- wzrost hiperinflacji oraz krwawe starcia robotników z wojskiem w Krakowie,
- powołanie w grudniu 1923 roku gabinetu pozaparlamentarnego pod kierownictwem Władysława Grabskiego.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.