Audycja Polskiego Radia z 10.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat reformy walutowej przeprowadzonej przez Władysława Grabskiego:
- niestabilna sytuacja polityczna przy końcu 1923 roku,
- powołanie w grudniu 1923 roku gabinetu pozaparlamentarnego pod kierownictwem Władysława Grabskiego,
- katastrofalna sytuacja finansowa Polski oraz wzrost hiperinflacji,
- działania naprawcze i oszczędnościowe podjęte przez Władysława Grabskiego,
- utworzenie Banku Polskiego i wprowadzenie złotego polskiego - wprowadzenie specjalnego podatku majątkowego,
- redukcja biurokracji i wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy w górnictwie,
- umacnianie złotego polskiego.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.