Audycja Polskiego Radia z 06.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat chrztu Polski:
- chrzest księcia Polan Mieszka i jego otoczenia w 966 roku,
- wejście w krąg kultury i cywilizacji chrześcijańskiej,
- dodatkowa legitymizacja władzy,
- krok ku idei unifikacji państwa,
- konsekrowanie pierwszego polskiego biskupa Jordana w 968 roku,
- siedziba pierwszych polskich biskupów w Poznaniu,
- proces chrystianizacji ziem polskich,
- rola czeskiej żony Mieszka Dobraw.