Audycja Polskiego Radia z 11.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat reformy przeprowadzonej przez Władysława Grabskiego oraz polityki zagranicznej rządu Polski:
- cele reformy ustrojowej,
- polityka zagraniczna prowadzona przez Władysława Grabskiego,
- porażka polskiej polityki zagranicznej podczas międzynarodowej konferencji w Locarno w 1925 roku,
- sprawa granicy polsko-niemieckiej.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.