Audycja Polskiego Radia z 12.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat pozycji politycznej Józefa Piłsudskiego w państwie przed rokiem 1926:
- prestiż Piłsudskiego wśród oficerów i polityków,
- bałwochwalczy stosunek Felicjana Sławoj Składkowskiego do Piłsudskiego, 
- chęć wzmocnienia przez Piłsudskiego władzy wykonawczej kosztem władzy ustawodawczej,
- ataki Piłsudskiego na parlament,
- plany umocnienia Polski na arenie międzynarodowej,
- zapowiedź uzdrowienia sytuacji publicznej.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.