Audycja Polskiego Radia z 20.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji w Polsce po zamachu majowym oraz polityki sanacji:
- hasło sanacji moralnej,
- uwięzienie generałów przeciwnych polityce Józefa Piłsudskiego,
- wystosowanie bezpodstawnych zarzutów wobec generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego,
- sprawa zaginięcia generała Włodzimierza Zagórskiego,
- przyczyny wydalenia z wojska generała Michała Roli-Żymierskiego.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.