Audycja Polskiego Radia z 04.06.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji w Polsce po śmierci Józefa Piłsudskiego:
- niespodziewana śmierć Marszałka,
- umocnienie władzy Józefa Becka jeszcze przed śmiercią Piłsudskiego,
- dwa równoważne czynniki polityczne w Polsce: prezydent Ignacy Mościcki i Walery Sławek,
- Edward Rydz-Śmigły następcą Piłsudskiego w wojsku,
- konflikt Mościckiego ze Sławkiem zakończony odejściem tego ostatniego z polityki,
- misja tworzenia rządu powierzona Marianowi Kościałkowskiemu.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.