Audycja Polskiego Radia z 09.06.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sytuacji politycznej w Polsce w latach 30. XX wieku:
- cztery wielkie obozy polityczne: rządowy, narodowy, ludowy oraz socjalistyczny,
- charakterystyka partii komunistycznej pozostającej poza marginesem polskiej sceny politycznej,
- działania międzynarodówki komunistycznej,
- pakt Polskiej Partii Socjalistycznej z polskimi komunistami,
- próby Komunistycznej Partii Polski zjednania sobie polski środowisk twórczych,
- Stalin rozwiązuje KPP w Polsce i morduje jej przywódców.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.